Yardım

Site Kullanıcı Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onaylanması

OTELZ.COM üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve OTELZ.COM üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.

Bunun için site kullanma koşullarını kabul ediyorum seçeneğini seçmeniz halinde aşağıda yazılı koşulları kabul etmiş olursunuz.

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da REZERVASYON YAPTIĞI andan itibaren OTELZ.COM sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

2. Hizmetlerin Tanımı

OTELZ.COM sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından otel odası rezervasyonu yapabilme imkani sunar.

3. OTELZ.COM Üyelik Sistemi

 • OTELZ.COM üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur.

 • "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez.

 • "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. OTELZ.COM , şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu degildir.

 • OTELZ.COM kullanıcıyı yararlanabildiği promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar edebilir. OTELZ.COM kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü parti şirketlerle paylaşmaz – telefon numarası ve E-Mail adresini rezervasyon talebinin daha çabuk ve doğru teslimi ile ilgili olarak konaklama tesisi ile paylaşılabilir. Ancak üçüncü parti şirketler adına e-posta gönderimi yapmaz.

 • Kullanıcının OTELZ.COM üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem OTELZ.COM a "login" olmak şeklinde tanımlanmıştır.

4. Üyenin Yükümlülükleri

 • Üye OTELZ.COM sitesinin servislerinden yararlanırken,

 • Kayıt formunda yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli oldugu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma dahil) doğacak aksaklık ve zararlardan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

 • OTELZ.COM tarafından verilen hizmet, servis ve yazılımların telif hakkının OTELZ.COM a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

 • OTELZ.COM hizmet, servis ve yazılımlarını kullandığında ileri sürdügü şahsi fikir, düşünce, ifade, OTELZ.COM ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği isteklerin ve kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve OTELZ.COM un bu dosyalardan dolayı hiçbir sekilde sorumlu tutulamayacağını,

 • OTELZ.COM tarafından sağlanan hizmetlerde 18 yaşından büyüklere ait resim ve bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple OTELZ.COM un sorumlu olmayacağını,

 • Sitenin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan OTELZ.COM un sorumlu olacağını,

 • OTELZ.COM adresinde sunulan hizmetlere OTELZ.COM tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değistirmemeyi, değistirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda OTELZ.COM un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

 • Üye verilerinin yetkisiz kişilercee okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü OTELZ.COM un sorumlu olmayacağını,

 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

 • Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

 • Diger kullanıcıların site kullanımını etkileyecek şekilde davranmamayı,

 • Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, site içinde yayımlanan anketlere içeriden veya dışarıdan müdahil olmamayı,

 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, site hakkında anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

 • OTELZ.COM servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı OTELZ.COM dan tazminat talep etmemeyi,

 • OTELZ.COM dan izin almadan OTELZ.COM servislerini olumlu veya olumsuz ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

 • OTELZ.COM un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde OTELZ.COM un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkina sahip olduğunu,

 • OTELZ.COM un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

 • Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

 • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

 • Üye kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

 • Müşteri, rezervasyon işlemleri sırasında veya daha öncesinde kendilerine bildirilmiş olan konaklama ücretini bizzat rezervasyon yaptığı konaklama tesisinin site içinde ilan ettiği koşullarda ödemek durumunda olduğunu, aksi takdirde odanın kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

 • Müşterinin otelz.com adresinden yaptığı rezervasyonu iptal etmek istemesi halinde bizzat rezervasyon yaptığı konaklama tesisinin site içinde ilan ettiği İPTAL koşullarına uygun hareket etmeyi aksi halde konaklama tesisinin İPTAL koşulları dışında yapılan IPTAL bildirimlerini kabul etmeyerek müşteriden rezervasyon bedelinin tamamını veya bir kısmını talep ve tahsil edebileceğini,

 • Üye kullanıcı tarafından yapılan rezervasyon başka şahıs tarafından kullanılacak ise, konaklayan kişi Sanal Merkez adına konaklanacak odayı kendisine teslim eden kişiye "rezervasyonu kendisi adına yapan kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ayrılmış odanın kendisine kullandırılmayabileceğini ve dolayısı ile rezervasyonun gerçekleşmemiş sayılmakla birlikte, iptal koşullarına uyulmadığı gerekçesi ile rezervasyon bedelinin tamamını veya bir kısmının rezervasyonu yapan üyeden talep ve tahsil edebileceğini,kabul ve taahhüt etmiştir.

5. OTELZ.COM a Kullanıcılar Tarafından Verilen Yetkiler

 • OTELZ.COM herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

 • Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı OTELZ.COM un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 • Kullanıcı adı ve şifresi OTELZ.COM tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. OTELZ.COM, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.

 • OTELZ.COM, rezervasyonun zamanında, güvenli ve hatasız olarak konaklanacak tesise iletildiğini taahhüt eder. Ancak yapılan rezervasyonunun kullanımından ve/veya elde edilen sonuçlarının doğru ve güvenilir olduğunu, oda ve hizmet kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmemektedir.

 • OTELZ.COM üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı OTEL.COM sorumlu tutulmayacaktır.

 • OTELZ.COM kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve bu mülkiyetten dogan telif ve tasarruf haklarına sahiptir.

 • OTELZ.COM un satışları, kendi bünyesinde bulundurduğu firmaların tesislerinde bulunan o anki mevcudiyeti ve kullandırma sayısı ile sınırlıdır. OTELZ.COM ilgili konaklama tesislerinde bulunmayan odalar için rezervasyon talebi almayabilir. Konaklama tesisi ve odalarının internet sitesinde teşhir edilmesi OTELZ.COM tarafından bu odaların stokta ve satış ve rezervasyona açık kontenjanı bulunduğu anlamında olmadığı gibi, bu otel odalarına kesin rezervasyon alınabileceğini taahhüt etmez.

 • OTELZ.COM üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, anket, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde veya OTELZ.COM tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma ve yayınlama haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde üye, OTELZ.COM dan hiçbir telif ücreti, tazminat vb. talep etmeyecektir.

 • OTELZ.COM da satışa sunulan konaklama tesisi fiyatlarının, oda özelliklerinin, satış, iptal ve rezervasyon koşullarının, tesisin genel özelliklerinin, vb. sair hususların değiştirilmesi, münhasiran konaklama tesislerinin inisiyatifindedir. Bu bilgilerin güncelliğinden, değiştirilmesinden, doğruluğundan, OTELZ.COM sitesinde sanal oda bulunduran konaklama tesisi işletmelerine aittir. Fiyatlarda ve yukarıda tarif edilen hususlardaki bilgilerde hata oluştuğu takdirde OTELZ.COM bu hatayı düzeltecek veya telafi edecek şekilde hizmeti üstlenebilir veya müşterinin rezervasyonunu tamamen iptal edebilir.

 • OTELZ.COM, üyenin başka web-sitelerine geçisini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden OTELZ.COM un sorumlu olmadığını kabul eder.

 • OTELZ.COM, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla bu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

 • OTELZ.COM üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. OTELZ.COM ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması:

Bireysel müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder. Kurumsal müsteriler ise ticari olarak siteyi kullanabilecekleri gibi, kendi kurumlarindaki çalisanlar için de kullanabilirler. Ticari amaçla kullananlar için taraflar arasında ayrıca ve yazılı surette bir sözleşme yapılmamış ise bu işletmelerin yaptığı satışlara komisyon ödemesi yapılmaz. Ticari amaçla satış yapacak firmaların Seyahat Acentesi Isletme Belgesine sahip olmaları aranır. Kurumsal firmalarin kendi personeli için yapacağı rezervasyonlar için ayrıca yazılı bir sözleşme yapılmamış ise komisyon ödenmez.

OTELZ.COM sitesini kullanmak sureti ile konaklama tesislerinde rezervasyon yapanlardan, site kullanım ücreti veya başka bir nam altında ücret alınmaz.

7. Ücret, Ödeme, Fatura, Komisyon ve Vergilendirme:

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler OTELZ.COM şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen taraflar arasındaki sözleşmeye yansıtılır.

Rezervasyona dair ödeme doğrudan doğruya otele yapıldığından site kullanıcısı müşteri ile OTELZ.COM arasında ticari bir alışveriş olmaz.

Müşteri ödemeyi, rezervasyonu yaptığı konaklama tesisine yapar ve adına düzenlenecek faturayı doğrudan doğruya konaklama tesisinden talep eder ve teslim alır.

8. Rezervasyon Yapılan Odanın Kullanımı

Müşteri OTELZ.COM sistemini kullanarak yaptığı rezervasyona icabet etmediği taktirde, konaklama tesisinin rezervasyon anında ilan ettiği IPTAL koşulları müşteriye tatbik edilir. Bu durum çerçevesinde müşteri doğacak kanuni borçlarını ve yükümlülüklerini gerek OTELZ.COM a gerekse konaklama tesisine karşı kabul etmek ve yerine getirmek durumundadır.

9. Rezervasyon İptali

İptal koşulları OTELZ.COM adresi içinde yer alan her bir firma için farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle rezervasyon esnasında konaklama tesisi tarafından ilan edilmekte olan IPTAL kosulları kullanıcı müşteri tarafından okunup kabul edilmiştir.

Bununla birlikte; online kredi karti ile ödemesi yapılmış rezervasyonların bir kısmında geçerli olmak ve aşağıdaki koşullar ile sınırlı olmak üzere ücret iadesi, kredi kartının ödemesinin durdurulması aşağıdaki şartların varlığı halinde konaklama tesisi tarafından doğrudan müşteriye yapılabilir. OTELZ.COM böyle bir durumda tarafların doğrudan iletişim adres ve bilgilerini talep halinde taraflara verecektir.

 • Rezervasyon talebinin konaklama tesisine ulaşmadığı, iletilmiş olup da konaklama tesisi tarafından rezervasyon talebinin kabul edilemeyeceğinin açıkça bildirilmiş olması, otelin veya oda durumunun müsait olmaması, müşteri tarafından usule uygun cezasız rezervasyon iptali yapılmış olması, konaklama tesisi tarafından iptal işlemini onaylamış olması, durumunda;

 • REZERVASYONUN kısmen ya da tamamen imkansız hale geldiğinin konaklama tesisi tarafından bildirilmesi,

 • Konaklama tesisine REZERVASYON bilgilerinin ulaştırılamaması nedeniyle yapılan iptal durumunda;

 • REZERVASYON yapılan konaklama tesisinin hizmet ve kalitesinden memnun kalınmaması, tesisin tanıtım bilgileri ile uyumsuzluk hali nedeni ile konaklama tesisine giriş yapmadan, görerek kapıdan yapılan ve tesis tarafından kabul edilen IPTALLERDE

Online kredi kartı ve bunun dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış rezervasyon iptallerinde, ücret iadesi, OTELZ.COM ’un bünyesinde bulundurduğu konaklama tesisleri tarafından yapılır. OTELZ.COM , konaklama tesisleri ile müşteri arasında ücret iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda taraf değildir. OTELZ.COM sistemde yapılan rezervasyon ile ilgili kayıt ve bilgileri talep halinde ilgililerine mevcut hali ile verir. Bunların sistemden silinmesinden, yedeklenmesinden OTELZ.COM un sorumluluğu yoktur.

10. OTELZ.COM Kayıtlarının Geçerliliği, Kesin Delil Olma Özelliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda OTELZ.COM un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofis, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasir delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten OTELZ.COM kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise T.C. Kanunları (TBK, TTK, HMK, TKHK ve ilgili sair yasalar ) uygulanacaktır.

12. Yetkili Mahkeme ve Icra Daireleri ve Yürürlük

Iş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Istanbul Çaglayan Mahkemeleri ile Icra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistem kullanım koşullarını site üzerinde üye olurken okuyup kabul etmesi ile birlikte sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da REZERVASYON yapması ile isbu sözleşme taraflar arasında herhangi bir süreye tabi olmaksızın yürürlüğe girer.

otelz-loader
Yükleniyor