Türkiye ve Kıbrıs'ta 8209 otele doğrudan rezervasyon yapın

otelz.com – Sözleşme

I. TARAFLAR

1)
Zonline Ticaret ve Turizm A.Ş. “Otelz.com”
Adresi : Yeşilce Ma. – Diken Sok. – No: 4/1 – 34418 – Kağıthane – Istanbul
Vergi Dairesi : Maslak Vergi Dairesi
Vergi Numarası : 998 075 56 37
2)
Tesis Adı :
Ticari Ünvanı :
Vergi Dairesi :
Vergi Numarası :

II. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme ile yukarıda isim ve ünvanı bulunan tesis www.otelz.com internet alan adı üzerinde, işletmekte olduğu konaklama tesisini tanıtmaya, bu tesise müracaat eden müşterilerinin otelz.com üzerinden doğrudan yapacakları rezervasyonları kabul etmeye , bunun karşılığında otel z.com’a belirli bir komisyon ödemeyi kabul ettiğine dair sözleşmedir.

III. TARAFLARIN KABUL /TAAHHÜT VE EDİMLERİ

1)
Konaklama tesisi www.otelz.com adresindeki kendisine ayrılan ve kendisine verilmiş şifre ile sadece kendi kullanımına ve düzenlenmesine tahsis olunan sayfanın tüm resim ve içeriğinden sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
2)
Konaklama tesisi, kendisi tarafından oluşturulmuş satış koşulları dahilinde kendisine yapılan çevirimiçi rezervasyonları kabul edeceğini, kabul etmediği takdirde neticelerinden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
3)
Konaklama tesisi www.otelz.com adresine tesisini eklemek için oluşturulmuş ve yalnız kendisine ait kullanıcı kodu ve şifresini korumak ,kullanmak ve saklamak hususunda tek yetkili ve sorumludur. Konaklama tesisi yönetim ekranını kullanarak kendisi için belirlenen şifresini değiştirmekte serbesttir.
4)
Konaklama tesisi siteye kabul aşamasında gerek kendisi için gerekse , müşteriler (Site ziyaretçileri) için düzenlenmiş bulunan ”Site içi Kullanım Koşullarını” ve bunların içeriklerini okumuş ve kabul etmiştir. Konaklama tesisi Site İçi Kullanım Koşullarını kabul etmediği takdirde kendisi için oluşturulan “ Kullanıcı Kodu” ve “Şifre” aktif olmayacak ve iş bu sözleşme hüküm doğurmayacaktır. “Site İçi Kullanım Koşullarını” bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. İhtilaf halinde birlikte değerlendirilir.
5)
Taraflardan herhangi biri sözleşmeyi önceden haber vermeksizin dilediği zaman fesih edebilir. Fesih bildirimi E-posta yolu ile yapılır. Fesih bildirimini müteakip 3 iş günü içerisinde tesisin otelz.com adresindeki yayını durdurulur. Fesihin haklı veya haksız surette yapılması diğer tarafa tazminat talep etmek hakkını vermez. Ancak taraflar fesih öncesi kabul edilmiş rezervasyonlar ile ilgili edimlerini fesih sonrasında dahi eda ve ifa etmek zorundadırlar.
6)
Konaklama tesisi, kendisine ait marka /logo/resim/yazı/isim ünvan/vb. içerikleri imajına zarar verilmemek koşulu ile otelz.com’un reklam çalışmalarında yazılı ve görsel basın ve mecralarda ücretsiz olarak kullanılmasına izin vermiştir. otelz.com’un bu hususta ayrıca izin almasına gerek yoktur.
7)
Taraflar arasındaki komisyon miktarı, kdv dahil % 17 dir. Bu oran taraflar arasında belirlenmiş taban komisyon oranıdır. Konaklama tesisi, kendisine ait yönetim ekranını kullanmak sureti ile www.otelz.com ‘un komisyon oranını tek taraflı olarak arttırabilir. Site üzerinden yapılan satışlara ilişkin komisyon ödemeleri; müşterilerin Konaklama Tesisinden çıkış yaptığı ayı takip eden ayın birinci haftasında faturası www.otelz.com tarafından tanzim edilerek gönderilmesini müteakip, 10 gün içinde banka havalesi şeklinde Zonline Ticaret ve Turizm AŞ hesaplarına yapılır.
8)
Konaklama tesisi ’www.otelz.com a ,TBK 40 mad. doğrultusunda tesisi ile ilgili tüm bilgileri kendisine ait yönetim ekranından girmek koşulu ile site ziyaretçilerine satış ve pazarlanması hususunda TBK 404 ve müteakip maddeleri doğrultusunda temsil yetkisi vermektedir.
9)
Konaklama tesisi yönetim panelini kullanarak dilediği tarihlere istediği para biriminden fiyatlarını tanıtmakta serbesttir. Türk Lirası dışında farklı bir para birimi ile fiyat girişi yapılmış ise , Müşteri tarafından konaklama tesisine yapılacak ödeme tarihindeki Merkez Bankası Satış Kuru uygulanır.
10)
Konaklama tesisi , www.otelz.com da ilan ettiği işletme belgesindeki değişiklikleri kendisine ait yönetim panelinden derhal güncellemek zorundadır. Bu konudaki ihmallerinden ve www.otelz.com ‘un bu hususta uğrayacağı zararlarından sorumludur.
11)
İhtilaf vukuunda İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.
12)
Tarafların sözleşmede yazılı Elektronik Posta Adresleri iletişim adresleri olarak kabul edilmiştir.
13)
Konaklama Tesisi, otelz.com’dan gelen rezervasyonlar ile ilgili tahsilatları doğrudan doğruya müşteriden yapacaktır. Konaklama tesisi otelz.com’dan bu konu ile ilgili her hangi bir tahsilat talebinde bulunamaz.
14)
Üç ana başlıktan ibaret bu sözleşme taraflarca okunup kabul edilerek iki nüsha olarak __/__/____ tarihinde imzalanmıştır.

Zonline Ticaret ve Turizm Aş. Adına;Adı, Soyadı :

E-posta :

İmza :

Konaklama Tesisi Adına;Adı , Soyadı :

E-posta :

İmza ve Kaşe :

Sözleşme Ekleri: İşletme Belgesi Fotokopisi, İmza Sirküleri Fotokopisi

Hemen üye olun ; Size özel indirimlerden yararlanın, Rezervasyonlarınızı yönetin, Odanızı daha hızlı ayırtın !
Hesabımı Oluştur
Telif © 2012 - 2018 Otelz.com Her hakkı saklıdır.
kişi bu tesisi takip listesine aldı
Takibe aldığınız otelin fiyatı belirli bir oranda düşünce veya bu otel ile ilgili özel bir kampanya başlayınca size haber verilir.
Bu tesisi takibe almak için lütfen tıklayınız. Daha sonra üye panelinizden takip listenizi düzenleyebilirsiniz.
Bu tesisi takip ediyorsunuz. Takibi bırakmak için tıklayınız.
Otellerimizi takip etmek için üye olun veya giriş yapın
Şifrenizi mi unuttunuz ?X
Kapat
E-Posta adresinizi girerseniz size şifrenizi yeniden oluşturmanız için bir link göndereceğiz
Gönder
!

Sizi Arayalım

Aşağıdaki bilgileri girin, sizi belirttiğiniz saatte biz arayalım.
Gönder