Türkiye ve Kıbrıs'ta 12483 otele doğrudan rezervasyon yapın

otelz.com – Şartlar ve Koşullar

1. Taraflar ve Tanımlar

İşbu Sözleşme’de geçen
 • a. Otelz: Zonline Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi’ni,
 • b. Üye: www.otelz.com web sitesi / bağlı mobil uygulamalar üzerinden sisteme üye olan kişileri,
 • c. Kullanıcı: Üye olarak yahut üye olmaksızın Otelz.com’a giriş yapan kişileri,
 • d. Otelz.com: Otelz tarafından yönetilen başta www.otelz.com olmak üzere Otelz’ye bağlı tüm mobil uygulamalar ve sosyal medya kanallarını,
 • e. Tesis: Sunduğu konaklama hizmetlerini Otelz.com aracılığıyla rezervasyona sunan işletmeleri
ifade etmektedir.

2. Sözleşmenin Onaylanması

Her Kullanıcı; Üyelik ve Kullanım Koşullarına (“Sözleşme”) uyacağını kabul ve taahhüt ediyor olup bu hükümler, Kullanıcıların Otelz.com’a giriş yapmalarıyla birlikte onaylanmış ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

3. Hizmetler

Otelz; tesislerin ürün ve hizmetlerini Otelz.com üzerinden ilan edebilmesine imkân sağlıyor olup Kullanıcıların da tesislerden rezervasyon yapmasına aracılık eder ve buna ilişkin sair hizmetleri sunar. Bu kapsamda Otelz Türk Borçlar Kanunu’na göre simsar; Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ise Aracı Hizmet Sağlayıcı olup rezervasyon işlemi ve konaklama hizmet sözleşmesi, Kullanıcı ve Tesis arasında gerçekleşmektedir.

4. Otelz Üyeliği

 • a. Her Kullanıcı Otelz’ye üye olabilmek için e-mail adresi ve şifre girmelidir. Üye, şifresini çeşitli karakterler kullanarak ve yeterli uzunlukta oluşturacak olup belirlediği bu şifreyi üçüncü taraf uygulamalarında kullanmamaya çalışacaktır.
 • b. Şifre'nin belirlenmesi, değiştirilmesi ve korunması tamamıyla üyenin sorumluluğunda olup Otelz; bu hususlardan kaynaklanabilecek problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • c. Üyelerin tesislere ilişkin Otelz.com vasıtasıyla ileri sürdüğü yorum, düşünce, ifadelerin ve gönderdiği kişisel bilgilerin tüm sorumluluğu üyelere aittir. Üyeler; bu yorumlar sebebiyle Tesis ile oluşabilecek ihtilaflarda Otelz’nin taraf olmadığını, Otelz’nin bu görüş ve düşünceleri yayımlamakta/yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatolar aracılığıyla düzenleme hakkına sahip olduğunu kabul eder.
 • d. Üyeler tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, mevzuata / uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eden yahut kişilerin/kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi kabul ve beyan eder.
 • e. Üyeler Otelz'den izin almaksızın Otelz.com platformlarında herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı Otelz.com servislerini reklam amacıyla yahut sair ticari amaçlarla kullanmamayı kabul ve beyan eder.

5. Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcılar; Otelz hizmetlerinden yararlandığı sırada,
 • a. Otelz’ye ilettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu hallerde (varsa) Otelz üyeliğinin sona erebileceğini;
 • b. Otelz.com üzerinden yapacağı her türlü işlemden bizzat kendilerinin sorumlu olduğunu;
 • c. Otelz ile paylaştığı bilgilerin Tesis tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan doğrudan Tesisin sorumlu olduğunu;
 • d. Otelz.com’da yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını, başkalarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde Otelz.com’a ileterek sistemi suiistimal etmeyeceğini ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını;
 • e. Tesislerin servis kalitesi ve hizmet düzeyine ilişkin yapılan yorumların ve verilen puanların üyeler tarafından gerçekleştirildiğini, Otelz’nin bunlara ilişkin herhangi bir sorumluluğunun ve yönlendirmesinin olmadığını;
 • f. Zonline Ticaret Ve Turizm Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasını okuyup anladığını ve bu politikalara uygun şekilde davranacağını;
 • g. Gerek ticari gerekse de kişisel verileri ve sitedeki diğer her tür bilgiyi bu Sözleşmenin dışındaki amaçlarla hiçbir şekilde işlememeyi, kopyalamamayı, analiz etmemeyi ve indirmemeyi;
 • h. Kendilerine bildirilen konaklama ücretini Tesisin Otelz.com içinde ilan ettiği koşullarda ödemek durumunda olduğunu, aksi takdirde rezerve edilen odanın kendilerine teslim edilmeyebileceğini;
 • i. İşbu sözleşmede belirtilen kullanım amacının dışına çıkmamayı, aksi taktirde Otelz’nin Kullanıcıya hizmet vermeyi durdurabileceğini / Kullanıcının üyeliğini sonlandırabileceğini;
 • j. Otelz.com üzerinden yapılan tüm rezervasyonların kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bu hizmetleri 3. kişilere tekrar satış amacıyla satın almadığını;
 • k. İptal koşulları Otelz.com içinde yer alan her bir Tesis için farklılık gösterebildiğini ve bu sebeple rezervasyon esnasında Tesis tarafından ilan edilen iptal koşullarını dikkatli şekilde okuyup kabul ettiğini;
 • l. Zaman zaman belirli bir konaklama, ürün veya hizmet için kampanyalı şekilde daha düşük fiyatlar verilebileceğin, Tesis tarafından verilen bu fiyatların, (iptal ve iade hakkının olmaması gibi) belirli kısıtlama ve koşullara tabi olabileceğini ve rezervasyon yapmadan önce ilgili hizmetin rezervasyon koşullarını kontrol etme yükümlülüğünün Kullanıcıya ait olduğunu;
 • m. Kullanıcı tarafından satın alınan konaklama şekli dışında; Kullanıcı’nın Tesiste satın alacağı ekstra yiyecek, içecek, kişisel harcamalar ve program dışı alınan tüm hizmetlerin bedelinin Kullanıcı tarafından Tesis’e ödeneceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Otelz’nin Hak ve Yükümlülükleri

 • a. Otelz; Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesi uyarınca “Aracı Hizmet Sağlayıcı” ve Türk Borçlar Kanunu’nun 520’nci maddesi ve devamı kapsamında “Simsar” olup rezerve edilen tesislerdeki hizmetlerin yerine getirilmesinden ve ödemelerin tahsil edilmesinden hiçbir koşul ve şart altında sorumlu değildir.
 • b. Otelz.com üzerinden rezervasyon yaptıran kullanıcılardan (tesise ödenecek ücret dışında) site kullanım ücreti veya başka bir nam altında herhangi bir ücret alınmayacaktır.
 • c. Kullanıcının rezervasyonunu gerçekleştirdiği andan itibaren Otelz; rezervasyonunun ayrıntılarını tesise iletmekte; Tesis adına Kullanıcıya teyit e-maili göndermek suretiyle Kullanıcı ve Tesis arasında aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla hareket etmektedir.
 • d. Otelz; Tesislere ve Tesislerin imkânlarına ilişkin yalnızca tesisler tarafından girilen bilgileri yayınlıyor olup tesislerce vaat edilen imkânların varlığından ve hizmetlerin kalitesinden kullanıcılara karşı ilgili Tesis sorumludur. Bu sebeple her ne kadar Otelz, Tesisler tarafından Otelz.com’a yüklenen bilgilerin sahihliğine ilişkin kendinden beklenen özen ve gayreti gösterse de; Tesislerde sunulan hizmetlere ilişkin verilen eksik / hatalı bilgilendirmelerden Otelz değil Tesis sorumlu tutulacaktır.
 • e. Otelz.com üzerinden satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme ve güncelleme yükümlülüğü tesislere aittir.
 • f. Otelz; rezervasyon sürecine ilişkin gerekmesi halinde Kullanıcı’ya her türlü iletişim aracıyla ulaşabilecektir. Otelz onay vermeleri halinde Kullanıcıları yeni hizmet veya projelerden, promosyonlardan ve kampanyalardan e-posta, sosyal medya veya SMS kanalları ile haberdar edebilecektir.
 • g. Otelz; Kullanıcıların kendisiyle paylaştığı temel iletişim bilgileriyle kredi kartı bilgisini rezervasyonun yapılabilmesi, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve kullanıcıyla iletişim kurulabilmesi amacıyla tesis ile paylaşılacaktır.
 • h. Otelz; faaliyetlerini Zonline Ticaret Ve Turizm Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasının gerekliliklerine uygun şekilde sürdüreceğini beyan eder.
 • i. Otelz; kullanıcı ve tesis arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
 • j. Tesislerdeki kontenjan durumlarının güncelliğini Otelz değil tesis kontrol etmektedir. Bu sebeple Tesis ve odalarının Otelz.com’da teşhir edilmesi; Otelz’nin bu tesislerin/odaların rezervasyona müsait şekilde kontenjanı bulunduğunu taahhüt etmesi anlamına gelmiyor olup Tesise ilişkin bilgilerin güncelliğine ilişkin tüm sorumluluk Tesis’e aittir.
 • k. Otelz.com'da satışa sunulan konaklama tesislerine ilişkin fiyatların, oda özelliklerinin, satış, iptal ve rezervasyon koşullarının, tesisin genel özelliklerinin ve sair hususların belirlenmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesi münhasıran Tesis’in inisiyatifindedir. Yukarıda tarif edilen hususlardaki bilgilerde hata oluştuğunun tespit edilmesi halinde Otelz; bu hatayı düzeltebilecek ve durumun gerekliliklerine göre müşterinin rezervasyonunu tamamen iptal edebilecektir.
 • l. Otelz; herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecek olup Kullanıcılar bu sebeple Otelz’den herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.
 • m. Kullanıcıların işbu sözleşmedeki hükümlere aykırı davranması halinde Otelz; gerekli müdahalelerde bulunma, kullanıcıları servis dışına çıkarma ve kullanıcıların (varsa) üyeliklerine son verme hakkına sahiptir.
 • n. Otelz; üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında Otelz.com ortamında bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını hukuka ve Zonline Ticaret Ve Turizm Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun şekilde ve periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Hukuka uygun şekilde yapılan yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Otelz sorumlu tutulmayacaktır.
 • o. Otelz; üyelik gerektirmeyen servisleri için zaman içerisinde üyelik talep edebilecek, ilave servisler açabilecek, bazı servisleri kısmen / tamamen değiştirebilecek veya ücretli hale getirebilecektir.
 • p. Tesisin gerçekten konaklama hizmeti verip vermediğini kontrol etme yükü Otelz’ye ait olmayıp bu hususta gerekli sorgu ve araştırmaları yapmak Kullanıcı’nın mükellefiyetindedir. Bu hususta herhangi bir şikayet gelmesi halinde Otelz söz konusu iddiayı ivedilikle inceleyecek; Tesis’i Otelz.com sistemi dışına çıkarma ve Tesisle ilgili suç duyurusunda bulunma da dahil olmak üzere gereken önlemleri alacaktır.

7. Ödeme

 • a. Rezervasyona ilişkin yapılacak ödemenin tahsilâtı doğrudan doğruya Tesise ait olup Kullanıcı ile Otelz arasında herhangi bir alışveriş bulunmamaktadır. Kullanıcılar; hatalı yahut fazla bir tahsilat yapılması halinde süresinde kredi kartı kuruluşuna başvurarak ödemenin iptalini (chargeback) isteyebilecektir.
 • b. Kullanıcılar; yaptıkları rezervasyona ilişkin ödemeleri tesislerin sunduğu opsiyonlara göre konaklama gününde kendi imkânlarıyla, Tesis’in banka hesabına havale/EFT yaparak yahut konaklamadan önce Otelz.com üzerindeki sisteme kredi kartı bilgilerini girmek suretiyle gerçekleştirecektir. Kredi kartı bilgisi girmenin zorunlu olduğu durumlarda Otelz; kredi kartı bilgilerinin doğruluğunu ve/veya limitinin yeterli olup olmadığını kontrol etmemektedir. Bu şartlara uyulmaması halinde Tesis, Otelz.com üzerinde ilan ettiği iptal koşullarını uygulayabilecektir.
 • c. Otelz.com sistemine girilen kredi kartı bilgileri tüm güvenlik sertifikalarına sahip bir serverda depolanıyor olup Tesis; yalnızca her türlü log kaydının tutulduğu paneller üzerinden söz konusu kredi kartı bilgilerine erişebilmektedir.
 • d. Kredi kartı bilgileri (hatalı bilgi, yetersiz bakiye gibi) rezervasyon için gerekli koşulları sağlamıyorsa Tesis, Kullanıcıyı bilgilendirecek olup Kullanıcının bu bildirimi takip eden 24 saat içerisinde Tesise alternatif ödeme yöntemi sunması gerekmektedir. Kullanıcının bunu yapmaması veya yapamaması halinde Tesis’in rezervasyonu iptal etme hakkı doğacaktır.
 • e. Tesis, erişimine açılan kredi kartı bilgilerinin güvenliğini Ödeme Kartı Endüstrisi (PCI) Veri Güvenliği Standardında açıklanan gerekliliklere ve kriterlere uyarak sağlayacaktır.
 • f. Kredi kartı bilgilerinin güvenliğinin Tesis tarafından sağlanamamasından doğan tüm zarar taleplerinden Tesis; Kullanıcıya ve Otelz’ye karşı sorumludur. Bu kapsamda Tesis, personelinin ihmali veya kastından da sorumlu olacaktır. Kullanıcı, Tesis tarafından gerçekleştirilen (hukuka uygun veya hukuka aykırı) herhangi bir ödeme alma işlemi için Otelz’yi sorumlu veya yükümlü tutmayacak, bedelin iadesini Otelz’den talep etmeyecektir.
 • g. Kart bilgilerinin Kullanıcı tarafından Otelz.com sistemine girilmesi halinde hizmet bedeli karşılığı düzenlenmesi gereken fiş/faturaya ilişkin tüm yükümlülükler Tesise aittir.

8. Rezervasyona İlişkin Diğer Hususlar

 1. a. Mesafeli Satış Sözleşmesi

Kullanıcı, rezervasyonu gerçekleştirmesiyle birlikte mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olduğunu ve İşbu Sözleşme’deki hükümlerin de ön bilgilendirme formuyla birlikte mesafeli satış sözleşmesinin parçası olduğunu kabul ve beyan eder.

 

 1. b. Rezervasyonda Değişiklik

Kullanıcılar Tesis tarafından Otelz.com’da belirtilen süreler içerisinde rezervasyonda dilediği değişiklikleri gerçekleştirebilecektir. Bu durumda yeni fiyat üzerinden ayrı bir ücretlendirme yapılacak ve eğer kullanıcıdan tahsis edilen ücretler varsa yeni rezervasyon ücretleriyle mahsup edilecektir. Tesis, Otelz.com üzerinde ilan ettiği değişiklik koşullarına aykırı şekilde ve zamanda yapılan değişiklik bildirimlerini kabul etmeme hakkına haiz olup kullanıcıdan rezervasyon bedelinin tamamını veya bir kısmını talep ve tahsil edebilecektir.

 

 1. c. Kullanıcının Rezervasyonu İptali

Kullanıcılar Tesis tarafından Otelz.com’da belirtilen süreler ve koşullar çerçevesinde rezervasyonu iptal edebilme hakkına sahiptir. Bu durumda Kullanıcılardan herhangi bir ücret tahsil edilmeyecek, tahsil edilen ücretler de tesis tarafından iade edilecektir. Tesis, Otelz.com üzerinde ilan ettiği iptal koşullarına aykırı şekilde ve zamanda yapılan iptal bildirimlerini kabul etmeme hakkına haiz olup kullanıcıdan rezervasyon bedelinin tamamını veya bir kısmını talep ve tahsil edebilecektir.

 

 1. d. Rezervasyonun Tesis Tarafından İptal Edilmesi

Kullanıcının Otelz.com üzerinden yaptığı rezervasyonun gerektirdiği (rezervasyon vaktinde tesise gitmeme gibi) koşullara icabet etmemesi halinde Tesis, Otelz.com üzerinde ilan ettiği iptal koşullarını uygulayabilecektir. Tesis; rezervasyonun kullanılmaması veya iptal ücreti alınması durumunda yürürlükteki mevzuata göre ödenmesi gereken vergileri tahsil edebilecektir.

 

Tesis ayrıca;

 • Rezervsyonun kısmen veya tamamen imkansız hale gelmesi;
 • Rezervasyon talebinin konaklama tesisine ulaşmadığı;
 • Kullanıcı tarafından seçilen tesisin/odanın konaklamaya müsait olmaması;

durumlarında Kullanıcılardan ücret almayacak, aldığı ücreti iade edecektir.

 1. e. Uyuşmazlıklarda Otelz’nin Durumu

Otelz; bu maddelere ilişkin olarak Kullanıcı ve Tesis arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

9. Fikri ve Sınaî Mülkiyet

 • a. Kullanıcılar Otelz tarafından verilen hizmetlerin ve bunlarla ilişkili yazılımların, markaların, grafiklerin, içeriklerin ve tasarımların üzerindeki her türlü fikri ve sınaî hakkın Otelz’ye ait olduğunu; Otelz’nin bu metalar üzerindeki haklarını (başta çoğaltma ve başkalarıyla paylaşma faaliyetleri olmak üzere) hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini kabul ve beyan eder. Bu yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde Kullanıcılar; Otelz’nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı taahhüt etmektedirler.
 • b. Otelz; Otelz.com bünyesinde toplanan data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Bu kapsamda Otelz, (kullanıcıların üyelik bilgilerini açıklamadan) anonimleştirilmiş bilgilerle raporlar düzenleyebilir, bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları/üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

10. Mücbir Sebepler

Taraflar’dan birinin, sel, deprem, yangın gibi doğal afetler, ayaklanmalar, savaş ve hükümet işlemleri gibi öngörülemeyen bir nedenle bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini ifa etmesinin engellenmesi veya bu tür bir yükümlülüğünü ifa edememesi mücbir sebep sayılır. Mücbir sebepten etkilenen Taraf’ın ifada bulunamaması mazur görülecek ve ilgili ifa süresi, bu olaydan kaynaklanan gecikme veya ifa edememe süresi kadar uzatılacaktır.

11. Son Hükümler

 • a. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu Sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme hükümlerinin, uygulanması sırasında çıkacak herhangi bir anlaşmazlıkta İstanbul Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri ve İstanbul Çağlayan (Merkez) İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.
 • b. Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Otelz’nin ticari defter ve belgeleriyle bilgisayar kayıtlarının HMK kapsamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil ettiğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • c. Taraflar, Sözleşme hükümlerini okuduklarını, her türlü maddenin kapsam ve sonucundan bilgi sahibi olduklarını, Sözleşmenin genel işlem koşullarını ihtiva ettiğini ileri süremeyeceklerini, Sözleşme hükümlerini aynen yerine getireceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 • d. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün ifa edilemez veya kanun nezdinde geçersiz hale gelmesi durumunda Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliği etkilenmez.
 • e. Otelz, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Değişiklikler yayınlandığı gün itibariyle yürürlüğe girecektir.
Hemen üye olun; Size özel indirimlerden yararlanın, Rezervasyonlarınızı yönetin, Odanızı daha hızlı ayırtın !
Hesabımı Oluştur
kişi bu tesisi takip listesine aldı
Takibe aldığınız otelin fiyatı belirli bir oranda düşünce veya bu otel ile ilgili özel bir kampanya başlayınca size haber verilir.
Bu tesisi takibe almak için lütfen tıklayınız. Daha sonra üye panelinizden takip listenizi düzenleyebilirsiniz.
Bu tesisi takip ediyorsunuz. Takibi bırakmak için tıklayınız.
Otellerimizi takip etmek için üye olun veya giriş yapın
Şifrenizi mi unuttunuz ? X
Kapat
E-Posta adresinizi girerseniz size şifrenizi yeniden oluşturmanız için bir link göndereceğiz
Gönder
!

Sizi Arayalım

Aşağıdaki bilgileri girin, sizi belirttiğiniz saatte biz arayalım.
Gönder