Yardım

Loading...
Sırala

Balbey Camii

Ana cephe kuzeye bakmaktadır. Ve önünde küçük bir avlu mevcuttur. Cephenin ortasında basık kemerli bir cümle kapısna sahiptir. Kapının üstünde 0,50x0,80 m boyutlarında üç satılık kitabesi yakın yıllarda kaybolmuştur. Cümle kapısının iki yanında dikdörtgen şekilli, demir şebekeli birer pencere yeri kuzeydo?u köşesine bitişiktir ve kesme taşla yapılmıştır. Yapının tek kubbesi ve diğer kısımlarının üstü alaturka kiremit ile örtülüdür. Kubbe kasnağı oldukça yüksek olup oniki köşelidir. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Kuzey cephe dışındaki cephelerde, altlarda dikdörtgen şekilli demir şebekeli ikişer büyük pencere ile üstlerde aynı özellikte ikişer ve daha küçük pencereler bulunmaktadır. Dıştan, dört yüzdede üçgenlere kadar olan yükseklik saçak taşıklığı ile belli edilmiştir. Basık kemerli cümle kapısından cami sahnına girildiğinde sağda ve solda müezzin mahfilleri yer almaktadır. Bunların üzerleri kadınlar mahfilidir. Kadınlar mahfiline iki taraftan da ahşap merdivenlerle çıkılmaktadır. Tarihte Malkoçoğlu lakabı ile tanınan Balibey II. Bayezit devrinin akıncı beylerinden olduğuna göre eserin XV. yüzyıl'a ait oldu?u sanılır. Ancak eserin mimari yapısı daha yakın tarihlere ait olduğu intibaını vermektedir.
Uygulamada devam et
Seyahatlerinizi rezerve edip yönetmenin en kolay yolu
otelz-loader
Yükleniyor