Türkiye ve Kıbrıs'ta 9875 otele doğrudan rezervasyon yapın

OTELZ.COM AYDINLATMA METNİ

Zonline Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi ("Otelz.com") olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak kişisel veriler; otel rezervasyonunun tamamlanması ve yönetilmesi, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı hesabının yönetilmesi ile güvenliğinin sağlanması, web sitesi ve mobil uygulama hizmetlerinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebi ile başta çevrimiçi Kullanıcı verilerinin ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesi ve idari ya da adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi olmak üzere; Kullanıcı kişisel verileri, Otelz.com’un tabi olduğu mevzuatta öngörülen şekillerde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebi kapsamında Otelz.com, ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak ve Kullanıcı ya da üçüncü kişilerin sorun ve şikâyetlerini değerlendirip sonuçlandırmak amacıyla kişisel verileri işleyebilir.

Otelz.com’un meşru menfaatlerinin sağlanması hukuki sebebi ile Kullanıcı kişisel verileri web sitesi ve mobil uygulama deneyiminin iyileştirilmesi amacıyla analitik çalışmaların yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonların alınması, yeni hizmetlerin geliştirilmesi, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, Otelz.com ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca Kullanıcı’nın konaklama değerlendirmelerinin ve yorumlarının yayınlanması da Otelz.com’un meşru menfaatleri kapsamında gerçekleştirilebilmektedir. Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak anonim halde de yayınlayabileceği değerlendirmelerin amacı, Kullanıcı’nın konakladığı tesis hakkında diğer kullanıcıları bilgilendirmektir.

Kullanıcı’nın açık rızasına dayalı olarak kişisel veriler potansiyel müşteri kaydı oluşturmak, kampanya ve fırsatlardan Kullanıcı’yı haberdar etmek, pazarlama, profilleme, hedefleme ve reklam faaliyetleri yürütmek, geçmiş tercihlerine ve beğenilerine en uygun teklifleri önermek, Kullanıcı’nın üye profilinde kayıtlı tercihlerine uygun olarak e-bülten göndermek amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Otelz.com web sitesi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen rezervasyonların tamamlanması ve yönetimi amacıyla rezervasyonu gerçekleştiren Kullanıcı kişisel verilerini yurt içindeki ya da yurt dışındaki ilgili konaklama tesisi ile paylaşır.

Bunun yanı sıra Kullanıcı kişisel verileri Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde Otelz.com’un iş ortakları ve dış hizmet alımı gerçekleştirdiği tedarikçileriyle paylaşılabilir. Kişisel verilerin pazarlama, profilleme ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine Kullanıcı’nın onay vermiş olması halinde söz konusu faaliyetleri Otelz.com adına gerçekleştiren çözüm ortaklarına da veri aktarımı yapılması mümkündür.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Otelz.com Kullanıcı’ya sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileri elektronik ortamda çağrı merkezi ve e-posta kanallarıyla, web sitesinde ve mobil uygulamada yer alan rezervasyon formları, üyelik kayıt formları ya da web sitesi canlı destek paneli, web analiz araçları ve çerezler vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra Kullanıcı’nın başka yöntemlerle Otelz.com ile iletişime geçerek açıkladığı durumlarda da kişisel verileri toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Otelz.com’a başvurarak;
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Otelz.com’a iletmeniz durumunda Otelz.com talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Otelz.com Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

Otelz.com tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ile veri güvenliğinin sağlanması konularında daha detaylı bilgiye Otelz.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.Hemen üye olun; Size özel indirimlerden yararlanın, Rezervasyonlarınızı yönetin, Odanızı daha hızlı ayırtın !
Hesabımı Oluştur
kişi bu tesisi takip listesine aldı
Takibe aldığınız otelin fiyatı belirli bir oranda düşünce veya bu otel ile ilgili özel bir kampanya başlayınca size haber verilir.
Bu tesisi takibe almak için lütfen tıklayınız. Daha sonra üye panelinizden takip listenizi düzenleyebilirsiniz.
Bu tesisi takip ediyorsunuz. Takibi bırakmak için tıklayınız.
Otellerimizi takip etmek için üye olun veya giriş yapın
Şifrenizi mi unuttunuz ? X
Kapat
E-Posta adresinizi girerseniz size şifrenizi yeniden oluşturmanız için bir link göndereceğiz
Gönder
!

Sizi Arayalım

Aşağıdaki bilgileri girin, sizi belirttiğiniz saatte biz arayalım.
Gönder